Mottakskontroll ved levering av ferdigbetong

Sjåfør leser notater

Mottakskontroll er et område hvor vi stadig trenger påminnelser, både om hva det innebærer og om viktigheten av å gjennomføre det som kreves av oss. Her er et sammendrag om mottakskontroll hentet fra NS-EN 206:

Storlevering til Revac

Betongbil hos Revac

Vi er i gang med levering av ca. 1500 kubikk med betong i forbindelse med utbyggingen av gjenvinningsanlegget til Revac på Linnestad industriområde. Revac er en av landets største bedrifter innen mottak og behandling av EE-avfall og videreforedler det elektroniske avfallet til verdifulle råstoffer som videre benyttes i andre produkter. Vestfold Betong har jobben for Isachsen, og denne […]

Fiberarmert betong

Fiberarmering til betong

Fiberarmert betong (ofte kalt ferdigarmert betong) brukes stadig mer i profesjonelle sammenhenger og spesielt der tiden er avgjørende. Kort fortalt; høy ytelse, brukervennlig, holdbart og kostnadseffektivt. Med fiberarmering slipper du arbeid med å hente og legge ut armeringsnett, og i noen sammenhenger gir det mulighet for redusert gulvtykkelse. Produktet anvendes i hovedsak til alle gulv […]

Vestfold Betong øker

Betongbiler fra Vestold Betong

2017 er året hvor Vestfold Betong har fått skikkelig fotfeste i Vestfold-markedet. Fabrikken har vært i drift i 2,5 år og våre kollegaer i nabofylket har gjennom året tatt mange skritt i riktig retning, og både omsetningen og lønnsomheten er økende.

Pumpemixer i full drift

Pumpemixer på byggeplass

Etter at vi fikk fast pumpemixer på huset merker vi stor pågang. Jan Boye Hansen som både eier og opererer utstyret har bidratt til at vi kan løse flere oppdrag. Rekkevidden på utstyret gjør at vi nå enklere kommer til i kriker, kroker og høyder. Om betongen skal inn i kjellere, bak huset, over taket […]

Fugefrie gulv

Flere og flere entreprenører og byggherrer etterspør fugefrie gulv. Det å støpe uten fuger har mange fordeler både praktisk, estetisk og økonomisk. De siste årene har utviklingen av metoder og produkter for fugefrie gulv gitt svært gode resultater.

Profilbetong og glidestøp

Glidestøp med profil

Glidestøp til bygging av midtdelere, siderekkverk og kantstein er en velkjent metode for de som kan det, men det kreves spesialutstyr som svært få i Norge sitter på. Det er fascinerende å se hvordan betongen former seg mens alt er i bevegelse og meter for meter bare blir til. Det å se på utførelsen minner […]

Støpe betong i varmen?

Sommer og varme kommer og går, og det kreves som kjent ulike tiltak for å ta hensyn til vær- og føreforhold når det skal støpes. Noen tips går aldri av moten og her er noen av dem som vi må forholde oss til når det skal støpes på sommerstid.

Bygg med betongklosser

Kollage av betongklosser

Å bygge med betongklosser kan sammenlignes med å bygge med lego. En vesentlig forskjell er nok vekten på klossene, men prinsippet er på mange måter det samme. Betongklosser er i mange tilfeller et fornuftig valg både til faste og midlertidige konstruksjoner.

Ny pumpemixer på vei

Jan Boye Hansen

Vi har inngått samarbeidsavtale med H Betongpumping AS og får med det en ny pumpemixer med egen sjåfør stasjonert hos oss. Jan Boye Hansen som både eier og opererer utstyret har lang erfaring i faget og vil utvilsomt bli en ressurs for Vestfold Betong, og ikke minst for kundene våre. Dette har vært etterspurt av […]