Profilbetong og glidestøp

Glidestøp til bygging av midtdelere, siderekkverk og kantstein er en velkjent metode for de som kan det, men det kreves spesialutstyr som svært få i Norge sitter på. Det er fascinerende å se hvordan betongen former seg mens alt er i bevegelse og meter for meter bare blir til. Det å se på utførelsen minner oss nok en gang på fleksibiliteten betong som byggemateriale representerer.

Noen av fordelene som nevnes med profilbetong er at metoden i mange tilfeller er vesentlig rimeligere enn tradisjonelle løsninger. Både fordi det går mindre tid og at materialkosten er lavere. Andre positive effekter er mindre trafikkforstyrrelse og i mange tilfeller er levetiden lengre på selve konstruksjonen. Samtidig kan profilen på konstruksjonen tilpasses både praktisk og estetisk nøyaktig etter forholdene.

Kort beskrivelse av metoden:

Det merkes opp hvor betongprofilet ønskes plassert og rett støpeform påmonteres støpemaskinen. Betong fra betongbilen leveres i maskinen. Så vibreres betongen ned i støpeformen og armeringsjern mates inn fortløpende. Betongprofilen står igjen når maskinen kjører fremover. Et støpeteam med en støpevogn kan produsere flere hundre meter pr. dag.

Snarveier

Bestill betong

Vi hjelper deg å velge riktig betong og våre sjåfører er hjelpsomme på byggeplassen.

Farget betonggulv

Våre produkter

Vi leverer de fleste typer ferdigbetong i tillegg til betongklosser i ulike størrelser.