Viktig informasjon før støping av betong

Betong er ferskvare. Uforutsette forsinkelser som gjør at betongene blir liggende for lenge i trommelen på bilen kan redusere kvaliteten på betongen. Derfor har vi listet opp de viktigste punktene som sørger for at betonglevering og støp går som det skal. Fremkommelighet Det du som kunde må forholde deg til før støpingen skal utføres er […]

SCHWENK Norge blir ny medeier i Vestfold Betong

Pressebilde

Hokksund Betong og NOBI etablerte i fellesskap Vestfold Betong AS i 2014. Nå har SCHWENK Norge AS kommet til enighet med NOBI om å kjøpe deres eierandel på 50 prosent av selskapet. Det betyr at Hokksund Betong skal fortsette å eie Vestfold Betong, sammen med SCHWENK Norge som er en kjent sementleverandør i det norske […]

Mer enn bare sjåfører

Sjåfør foran bil

Å være betongbilsjåfør i Vestfold Betong handler om mye mer enn å kjøre betongbil. Våre sjåfører er vårt ansikt utad. Det er de dere som er kunder møter når støpingen skal utføres. Vi kan forsikre dere om at Roy Egil, Vidar, Martin og Petur legger sin ære i å bidra til å være løsningsorienterte og […]

2500 kubikk til Presterødbakken

3D-tegning Presterødbakken

Fylkesvei 311 Presterødbakken i Tønsberg skal bygges om til fire felt med sambruksfelt og gang- og sykkelvei. Presterødkrysset har nå blitt til rundkjøring i stedet for lyskryss. Vestfold Betong leverer betongen til prosjektet hvor det blant annet skal støpes høye støttemurer på veien fra Kilden kino opp til Presterød. Vi er godt i gang med […]

Bestill i god tid

Vi minner alle våre kunder om at det er lurt å bestille betong i så god tid som mulig. Det gjør at vi kan planlegge bedre og dermed kunne levere enda mer i takt med deres forventninger. Selv om alle detaljer ikke er på plass med tanke på mengde og leveringstidspunkt så er det til […]

Betonglevering til Storgata i Horten

3d-tegning av Storgata 47-49

Tidligere i høst fikk vi jobben med å levere betong til det nye bygget i Storgata 47-49 i Horten. Bermingrud Entreprenør er totalentreprenør for byggherre Storgata Eiendom. I første omgang er betongleveransen på ca. 750 m3 og vi i Vestfold Betong takker for tilliten. Bygget har næringsarealer i underetasjen og i første etasje, og 14 leiligheter i andre […]

Etterbehandling og atter etterbehandling

Tildekket betong

Påminnelser om viktigheten av riktig etterbehandling kan nesten sidestilles med viktigheten av å pusse tenner. Forholdene de første døgnene etter utstøping betyr spesielt mye for hvilke langtidsegenskaper betongen får. Det er mange forhold som er med og påvirker sluttresultatet når en støper: konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstype, lufttemperatur, vindforhold etc. I en hektisk hverdag kan det virke […]

Nyttig kundeundersøkelse

Sjåfør leser notater

I våres ble det gjennomført en kundeundersøkelse og vi ønsker å takke alle dere som svarte oss. Vi har fått mange både hyggelige og nyttige tilbakemeldinger. Dette bidrar til at vi i enda større grad kan fokusere på konkrete forbedringstiltak. Det er også nyttig å få bekreftelser på ting som vi gjør riktig da det […]

Mottakskontroll ved levering av ferdigbetong

Sjåfør leser notater

Mottakskontroll er et område hvor vi stadig trenger påminnelser, både om hva det innebærer og om viktigheten av å gjennomføre det som kreves av oss. Her er et sammendrag om mottakskontroll hentet fra NS-EN 206:

Storlevering til Revac

Betongbil hos Revac

Vi er i gang med levering av ca. 1500 kubikk med betong i forbindelse med utbyggingen av gjenvinningsanlegget til Revac på Linnestad industriområde. Revac er en av landets største bedrifter innen mottak og behandling av EE-avfall og videreforedler det elektroniske avfallet til verdifulle råstoffer som videre benyttes i andre produkter. Vestfold Betong har jobben for Isachsen, og denne […]