2500 kubikk til Presterødbakken

Fylkesvei 311 Presterødbakken i Tønsberg skal bygges om til fire felt med sambruksfelt og gang- og sykkelvei. Presterødkrysset har nå blitt til rundkjøring i stedet for lyskryss. Vestfold Betong leverer betongen til prosjektet hvor det blant annet skal støpes høye støttemurer på veien fra Kilden kino opp til Presterød. Vi er godt i gang med leveringen og har så lang levert i overkant av 500 m3 med betong. Statens vegvesen er byggherre og vi leverer til Strøm Gundersen som har støpearbeidet for Marthinsen & Duvholt. Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling er arbeidene delt inn i sju anleggsfaser, og hele prosjektet forventes ferdigstilt i mai 2021. I hele byggeperioden blir det opprettholdt to kjørefelt på fv. 311 gjennom anleggsområdet.

Snarveier

Bestill betong

Vi hjelper deg å velge riktig betong og våre sjåfører er hjelpsomme på byggeplassen.

Farget betonggulv

Våre produkter

Vi leverer de fleste typer ferdigbetong i tillegg til betongklosser i ulike størrelser.