Fabrikkene

Vestfold

Fabrikken på Borgeskogen har geografisk nedslagsfelt i hele Vestfold. Vi er opptatt av å ha tett dialog med våre oppdragsgivere og legger særlig vekt på våre sjåførers kompetanse og deres personlige kontakt med kundene ute på byggeplass.

Vi leverer alle betongtyper til proff- og privatmarkedet og vår fabrikk kan produsere alle klasser innenfor lavkarbonbetong.

Gjennom vårt søsterselskap Hokksund Betong har vi også betongfabrikker i Drammen og Hokksund.

Drammen

Fabrikken ble åpnet i februar 2020 og er lokalisert på Ryghkollen mellom Mjøndalen og Drammen. Den drives i samarbeid med Ølen Betong frem til sommeren 2023, og leverer betong til prosjektet ny jernbanetunnel i Drammen hvor Veidekke er hovedentreprenør og BaneNOR er byggherre.

Hokksund

Fabrikken i Hokksund har geografisk nedslagsfelt primært i Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo.