Mottakskontroll ved levering av ferdigbetong

Mottakskontroll er et område hvor vi stadig trenger påminnelser, både om hva det innebærer og om viktigheten av å gjennomføre det som kreves av oss. Her er et sammendrag om mottakskontroll hentet fra NS-EN 206:

Vedr Levering, mottak og transport av fersk betong på byggeplassen:

Norsk standard NS-EN 206 setter krav til både produsenten av betongen og den som skal motta og bruke betongen.

En av de viktigste tingene en utfører som bruker av betongen er mottakskontroll av varene han får levert.

(1)  Mottakskontrollen skal omfatte kontroll av følgeseddelen før lossing.
(2)  Betongen skal kontrolleres visuelt under lossing, gjerne kontrollere synkmålet. Lossingen skal stoppes hvis utseendet, ut fra erfaring, virker unormalt. Som for eksempel separasjon og vannutskillelse.
(3)  Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal det tas prøver på støpestedet.

NB: Det må ikke tilsettes vann i betongen på byggeplass uten å ha kommunisert med blanderiet.

MERKNAD: Prøvemetoder og kriterier for å bestemme samsvaret og identiteten til betong i henhold til NS-EN 206 er gitt i den standarden.

Videre setter standarden krav til brukeren når det gjelder kunnskaper om betong.

NA.4.1.1 Produksjonsleder

Produksjonslederen har det øverste faglige tilsynet med alle deler av betongarbeidene, dvs. forskaling, armering, spennarmering, sveising av armering, elementmontasje, transport, støping og etterbehandling av betong, for det som er relevant for det aktuelle prosjektet. Produksjonslederen skal ha:

  • Forståelse for belastninger og konstruksjonens virkemåte under byggeperioden og i ferdig tilstand
  • Inngående kunnskap om anleggsteknikk, valg av utførelsesmetoder og utstyr
  • Forståelse for hvordan temperatur og værforhold innvirker på utførelsen
  • Forståelse for nødvendige krav til betongens egenskaper i fersk og herdende tilstand

Ved arbeider i utførelsesklasse 1 og 2 skal produksjonslederen minst ha relevant fagbrev, yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, utførelse og kontroll, samt den erfaring som er nødvendig for det aktuelle arbeidet.

Ved arbeider i utførelsesklasse 3 skal produksjonslederen være ingeniør med særskilte kvalifikasjoner for ledelse av betongarbeider eller ha tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, utførelse og kontroll samt dokumentert lang og allsidig erfaring med betongarbeider utført i Utførelsesklasse 3.

Snarveier

Bestill betong

Vi hjelper deg å velge riktig betong og våre sjåfører er hjelpsomme på byggeplassen.

Farget betonggulv

Våre produkter

Vi leverer de fleste typer ferdigbetong i tillegg til betongklosser i ulike størrelser.