Storlevering til Revac

Vi er i gang med levering av ca. 1500 kubikk med betong i forbindelse med utbyggingen av gjenvinningsanlegget til Revac på Linnestad industriområde. Revac er en av landets største bedrifter innen mottak og behandling av EE-avfall og videreforedler det elektroniske avfallet til verdifulle råstoffer som videre benyttes i andre produkter.

Vestfold Betong har jobben for Isachsen, og denne leveransen er til over 10000 kvadratmeter gulv og dekke i forbindelse med utvidelse av anlegget med nytt bygg og utvendig infrastruktur. Det nye bygget skal etter planen ferdigstilles i løpet av sommeren 2018. For mer info om Revac se www.revac.no

Snarveier

Bestill betong

Vi hjelper deg å velge riktig betong og våre sjåfører er hjelpsomme på byggeplassen.

Våre produkter

Vi leverer de fleste typer ferdigbetong i tillegg til betongklosser i ulike størrelser.